Lagen om indrivning av fordringar fastställer maximibeloppet hos indrivningskostnaderna enligt kapitalets storlek. I lagen om indrivning av fordringar och Regionförvaltningsverkets beslut omnämns att indrivningskostnaderna ska ställas i relation till det obetalda kapitalet. Varför är det mer en regel än ett undantag att indrivningsarvoden för mindre kapital är på den tidigare nämnda maximala nivån på 14 euro?

I förra artikeln gick jag lite in på indrivningens etik som begrepp. Vi ska titta lite på hur vi inom branschen bäst kunde konkretisera förverkligandet av etiken i våra handlingar.

Alla skulle gynnas av mindre indrivningskostnader

I lagen om indrivning av fordringar står det att ”gäldenären ska ersätta de skäliga kostnader som orsakas borgenären av indrivningen”.

Uppdragsgivarna har makten i denna fråga. Jag önskar att uppdragsgivarna skulle diskutera saken med sin indrivningspartner. Samtidigt som kunderna skulle få rimligare indrivningskostnader, skulle vi förbättra indrivningsbranschen i dess helhet. Indrivningsbranschen blir sällan omtalad i positiv ton.

”Kickback” av indrivningskostnaderna är olagligt. Indrivningskostnaderna får alltså inte delas mellan uppdragsgivaren och indrivningsbyrån. En del aktörer inom indrivningsbranschen kringgår lagen genom att betala otillåten provision eller underskriftsbonus för fakturering, eftersom Regionförvaltningsverket inte övervakar fakturering, endast indrivning.

Indrivningskostnadernas rimlighet

Jag anser och hävdar att indrivningsbranschen behöver förändring. Regeringen har gett en proposition angående ett nytt kostnadstak för företagsindrivning. Det är beklagligt att reformen inte tydliggör rimliga kostnader för konsumentindrivning av mindre kapital.  Regleringens otydlighet har lett till att RFV och KKV måste bedöma indrivningskostnadernas rimlighet från fall till fall när det gäller små fordringar.

Alla skulle säkert vinna på att ett rimligt belopp av indrivningskostnaderna när det gäller mindre kapital skulle tilläggas i lagen. På så sätt skulle RFV:s begäran om utredning till indrivningsbyråerna minska, och konsumenterna skulle vid behov lättare kunna kontrollera indrivningskostnadernas berättigande.

Vi förnyar branschens traditioner

Hos CreditVisor ligger vi i täten med att arbeta för denna reform. Verksamheten styrs starkt av våra värderingar: ansvar, öppenhet och omtanke. I enlighet med våra värderingar bär vi upp konsumentfordringar till lägre indrivningskostnader än vad som föreskrivs i lagen. Indrivningskostnadernas belopp skräddarsys tillsammans med uppdragsgivaren.

Vi lovar att alltid hitta den bästa lösningen både för uppdragsgivaren och slutkunden.

Joona Hertola, CreditVisors verkställande direktör

Källa: https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1999/19990513#P9 (Finlex.fi: Lag om indrivning av fordringar)

Effektiva lösningar för kredithantering för företag från en partner. Smidigare hantering av fordringar samt kundorienterad service med CreditVisor.

Kontakta oss – våra experter hjälper er gärna att forma en lösning som passar er. Läs mer om våra företagslösningar här.

Dela denna sida på sociala medier