På folkspråk vände coronaepidemin världsekonomin på huvudet, vilket ledde till att företagen har sagt upp eller permitterat personal. Hur ska man minimera de ekonomiska problemen under svåra tider när man inte har avlönat arbete?

Vi har utarbetat en checklista åt dig som du kan använda för att försäkra att du har kommit ihåg allt i fall av permittering/uppsägning.

  • Kontrollera med din bank om möjligheten till betalningsuppskov för bostadslån, bankerna ger extra betalningsuppskov till följd av corona.
  • Kontrollera dina övriga fasta utgifter, om du har utgifter som du kan eliminera eller flytta.
  • Gör upp en tabell över dina utgifter så att du på ett konkret sätt ser vilka utgifter du har. I nätbanken kan du enkelt se dina tidigare utgifter.
  • Var ärlig mot dig själv så att budgeten håller.
  • Om du inte kan betala alla fakturor, kontakta tjänsteleverantören och kom överens om hur du ska gå till väga.
  • Om du får ett indrivningsbrev, kontakta genast indrivningsbyrån så att du besparas från ytterligare kostnader.
  • Indrivningsbyråer kan göra en betalningsplan så att du kan betala den förfallna fakturan i rater. Det är viktigt att ta kontakt innan indrivningsbrevets förfallodatum.

Kom även ihåg följande saker:

  • Anmäl dig som arbetslös arbetssökande till TE-tjänsterna.
  • Ansök om inkomstrelaterad dagpenning i enlighet med din egen arbetslöshetskassas anvisningar.
  • Om du inte tillhör arbetslöshetskassan eller uppfyller arbetsvillkoren, ansök om arbetslöshetsförmån från FPA.

”Observera att arbetsvillkoret har förkortats sedan coronaepidemin började från och med 16.3 från det normala 26 veckor till 13 veckor. Detta gäller personer som har minst en vecka efter 1.3.2020 som räknas till arbetsvillkoret. Ta reda på din möjlighet att få inkomstrelaterad dagpenning från din arbetslöshetskassa på basen av förkortat arbetsvillkor.

Källa: https://www.kela.fi/web/sv/arbetsloshetsforman-i-coronalaget

Dela denna sida på sociala medier