Konsument- och företagsindrivningens avgiftsstruktur anges i lagen om indrivning av fordringar. I denna artikel berättar vi vad indrivningskostnaderna består av ur både uppdragsgivarens och konsumentens perspektiv.  
 
Hos CreditVisor vill vi förnya indrivningsbranschen med vår egen verksamhet och vi anser att rimliga indrivningskostnader för indrivning av fordringar reflekteras som en positiv kundupplevelse även för våra uppdragsgivares kunder, dvs. konsumenterna.  

Ett arvode debiteras endast för lyckad indrivning 

Ansvar och öppenhet är vår verksamhets hörnstenar när vi erbjuder kredithanteringslösningar till våra uppdragsgivare. Vi ser indrivningsbyråns och uppdragsgivarens samarbete som ett partnerskap.

Indrivningsarvodena som anges i lagen om indrivning av fordringar ska beaktas i prissättningen mellan indrivningsbyrån och uppdragsgivaren. I princip debiterar vi vårt arvode endast för lyckad indrivning. I praktiken orsakas våra uppdragsgivare kostnader endast för återkallade uppdrag. 

Vår utgångspunkt och mål är att lyckas med frivillig indrivning på ett så smidigt sätt som möjligt som visar förståelse för slutkunden. Vi hjälper till att göra upp betalningsplaner och samtidigt skapar vi en positiv och lättillgänglig bild av indrivning.  

Små indrivningskostnader för små kapital 

Lagen om indrivning av fordringar fastställer maximibeloppet för indrivningskostnaderna. Nyckelordet här är maximibelopp. Lagen om indrivning av fordringar tar inte ställning till hur man går till väga med små kapital. Många kan bli överraskade av att indrivningskostnaderna för en faktura på tre euro är 14 euro.  

I enlighet med vårt företags värden bär vi upp konsumentfordringar till lägre kostnader än vad som föreskrivs i lagen om indrivning av fordringar. Du ser vår prislista i tabellen intill.  

Kapital                         Betalningskrav 1Betalningskrav 2
max 5 €5 €3 €
max 7 €10 €5 €
max 10 €10 €7 €

I lagen om indrivning av fordringar står det också att ”gäldenären ska ersätta de skäliga kostnader som orsakas borgenären av indrivningen”. Lagen om indrivning av fordringar fastställer inte vilka som är skäliga kostnader för indrivning av små kapital. Detta är vår syn och vi bär alltså inte upp mångdubbla indrivningskostnader i förhållande till kapitalet. 

Vi berättar gärna mer om partnerskapet med oss och kostnaderna för indrivningen. Vi hjälper ert företag i frågor kring fordringar och kredithantering. Du når oss enkelt per e-post [email protected] eller genom att lämna en begäran om att bli kontaktad via chatten.