Öppen – ärlig kommunikation. Prissättningen är tydlig och lagenlig.

Ansvar – vi iakttar god indrivningssed som fastställs i indrivningslagen och reagerar på samhälleliga pandemier med beaktande av kundens ekonomi.

Omtänksam – vi gör allt vi kan för att kunden ska få ordning på sin ekonomi. Vi ger råd och rekommenderar de bästa verksamhetsmodellerna. Vi strävar också efter att tillsammans med uppdragsgivaren hitta en samarbetsmodell som stödjer deras värderingar.