Dataskydd och användningsvillkor

Dataskyddsbeskrivningar

Om du är vår indrivningskund hittar du dataskyddsbeskrivningen här.

Du hittar dataskyddsbeskrivningen angående personuppgifterna för uppdragsgivarnas kontaktpersoner som behandlas i indrivningsregistret här.

Du hittar dataskyddsbeskrivningen för våra kunder/möjliga kunder samt för marknadsförings ändamål här.

Insamling av personuppgifter

När du använder våra webbsidor och CreditVisor 24/7-tjänsten kan vi samla in dina personuppgifter för att producera tjänsten och förbättra kommunikationen. Exempel på personuppgifter som samlas in är namn, telefonnummer, adress och e-postadress.

Identifierande personuppgifter samlas inte in utan ditt tillstånd. Vi använder inte dina personuppgifter till marknadsföring utan ditt samtycke. Vi säljer inte heller dina personuppgifter vidare eller använder dem i strid mot dataskyddslagstiftningen. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter finns i dataskyddsbeskrivningen.

Kakor

När du besöker CreditVisors webbsidor tar din enhet emot en eller flera kakor som sparas på din enhet via din webbläsare. Kakor kallas de små filer som innehåller bokstäver och siffror med vilka man samlar in information om till exempel IP-adress, webbläsare, enhet och ankomstkälla till creditvisor.fi. Webbläsaren skickar information om ditt besök tillbaka till webbplatsen när du besöker den igen. Alla moderna webbplatser använder kakor för att ge dig en mer personlig upplevelse.

Varje kaka ställs in separat för var och en av dina terminalenheter och kakor kan endast läsas på servern där kakan är inställd. Eftersom kakan är knuten till webbläsaren, och i princip inte kan delas mellan olika webbläsare eller enheter (såvida inte en webbläsare, tillägg eller annan applikation separat möjliggör detta), är de val du gör för att hantera kakor i princip bara tillämpliga på den enskilda webbläsaren i fråga. Kakan kan inte köra programvara, och den kan inte användas för att leverera virus eller annan skadlig kod, inte heller för att skada din terminalenhet eller filer.

Du kan inte identifieras med hjälp av kakorna. Kakorna möjliggör emellertid att vår webbplats kan minnas dina preferenser från tidigare besök, såsom språkinställningar. Kakor används också för att utveckla våra webbsidor både innehållsmässigt och funktionellt. Med hjälp av kakor följer vi även webbplatsens dragningskraft och användning, samt utnyttjar dessa för marknadsföringsendamål.

Genom att besöka vår webbplats (www.creditvisor.fi), kan du ge CreditVisor Oy eller tredje part ditt samtycke till användningen av kakor eller vägra dem i enlighet med detta. Du kan välja vilka kakor du ger ditt samtycke till. Endast kakor som är nödvändiga för driften av webbplatsen kan inte vägras. Du kan återkalla ditt samtycke via den gröna kak-knappen längst ner till vänster på sajten, bakom vilken du också hittar ett mer detaljerat kak-uttalande.

Användningsvillkor

Genom att besöka och använda webbplatsen creditvisor.fi försäkrar du att du godkänner webbplatsens följande användningsvillkor:

Webbplatsen som du nu använder, dess innehåll, utformning och layout ägs av CreditVisor.

Genom att använda denna webbplats godkänner du att CreditVisor inte är ansvarig för skador som orsakas av användningen av uppgifter och/eller material som finns på webbplatsen. CreditVisor garanterar inte autenticiteten hos de uppgifter och/eller det material som presenteras på denna webbplats.

Bedömningen om uppgifternas och/eller materialets lämplighet för det tilltänkta ändamålet görs alltid av användaren och CreditVisor ansvarar inte för deras korrekthet.Samma begränsade ansvar gäller även webbplatser som hyperlänkats till denna webbplats. CreditVisor ansvarar inte heller för sådana länkade webbplatsers innehåll som CreditVisor inte administrerar.

Material på denna webbplats får användas, skrivas ut och laddas ner för privat bruk för läsning och referenser. Övrig kopiering, distribution och redigering är förbjuden. Det är även förbjudet att kopiera, redigera, översätta eller på något annat sätt förändra själva webbplatsen, om inte CreditVisor på förhand har skriftligen samtyckt till den ifrågavarande åtgärden.

Alla rättigheter förbehålls.

Ändringar i användarvillkoren meddelas på denna webbplats. Vi ber er att kontrollera vår dataskyddspolicy och våra användningsvillkor regelbundet.

Tilläggsinformation

Om du vill göra en informationsförfrågan angående den registrerades rättigheter, vänligen skicka oss ett e-postmeddelande: [email protected]