Vi vill införa moderna tankesätt och verksamhetsmodeller i indrivningsbranschen och samtidigt förnya hela branschen och göra den mera mänsklig. Indrivningslagen och god indrivningssed kräver ansvarsfullt förhållningssätt till betalningsarrangemang, men hos CreditVisor utökar vi ansvarskravet till hela vår verksamhet. Vår verksamhet måste vara ansvarsfull ända från försäljningen och uppdragsgivningen till mottagningen av kundens betalning.

Vid ansvarsfull indrivning ger man inte bara betalningstid och enas om en betalningsplan, utan man försöker hitta en lösning för kundens helhetssituation. Syftet är att kunden ska få en positiv upplevelse av vår tjänst och att vår uppdragsgivare ska få sina fordringar, sålunda att deras relation med slutkunden fortsätter och förbättras. I förverkligandet av ansvarigheten spelar vår kundbetjäning en nyckelroll. Kundbetjäningen ska möta kunderna som individer, personligen, omfattande och med respekt för kundens rättigheter. Våra tjänsters oklanderliga kvalitet garanteras genom personalens fortsatta utbildning och engagemang i vårt bolags vision och värderingar.

Vår verksamhets ansvarighet framgår även i vårt tjänsteutbud. Med den så kallade pre collection-tjänsten strävar vi efter att påminna om försenade betalningar redan innan den ifrågavarande fakturan övergår till egentlig indrivning. När en förfallen faktura betalas i ett så tidigt skede som möjligt, minimeras kostnaderna som kunden orsakas.

Vi förstår att på grund av människors olika livssituationer leder inte ens den mest ansvarsfulla indrivning alltid till det önskade resultatet, ifall kunden helt enkelt inte har betalningsmån vid tiden för indrivningen. För att förhindra ökade kostnader på grund av fortsatt indrivning satsar vi på den nyaste tekniken, som vi använder för att i framtiden sänka kostnaderna som orsakats av indrivningen. Lönsamheten ska kanaliseras till kunderna och uppdragsgivarna.