Vi närmar oss kunden per post, textmeddelande eller telefon, beroende på hurudan verksamhetsmodell som är rimligast efter vår analys. Detta innebär att vi vill hitta ett diskret, men samtidigt effektivt sätt att agera på.

Vår kundtjänst hjälper era kunder per telefon, chatt, e-post eller WhatsApp. Genom att logga in i den skyddade CreditVisor 24/7-tjänsten hittar kunden alla öppna uppdrag. Via portalen kan kunden kontakta kundtjänsten, enas om en betalningsplan eller betala skulden på en gång.

Via uppdragsgivarnas portal kan ni ladda ner alla nödvändiga rapporter.