Det krävs ett gammalt klassiskt strategiskt tankesätt: hur behåller vi våra nuvarande kunder, eftersom de är mer lönsamma kunder? Det går alltid åt mer pengar till att skaffa nya kunder.

Därför har CreditVisor satsat på ett brett utbud av påminnelsetjänster, så att vi kan hitta precis den rätta modellen för er så att er kundkrets inte minskar. Vi vill hjälpa våra kunder i enlighet med våra värderingar. Därför har vi utvecklat verksamhetsmodeller, där era kunder via olika kanaler får påminnelser om kommande förfallodagar samt om fakturorna är obetalda efter förfallodatum.

Med en diskret verksamhetsmodell försäkrar vi att fakturorna betalas i tid och att er kund inte på så sätt får ytterligare utgifter på grund av påminnelsefakturor eller indrivningsåtgärder.

Vid delbetalningar och övriga processer med flera faser är det betydligt förmånligare att kontakta kunden i god tid, varpå skulden inte växer och blir alltför stor och soliditeten bevaras.

Vi utarbetar en lämplig helhet åt er. Ta kontakt så diskuterar vi era behov närmare.