Ifall gäldenären trots frivillig indrivning inte betalar sina skulder och borgenären inleder rättsliga åtgärder för att driva in skulden, kan detta orsaka en anmärkning om betalningsstörning i kredituppgifterna.

Ännu efter stämningen är det möjligt att undvika en anmärkning om betalningsstörning i kredituppgifterna. Då ska skulden och rättegångskostnaderna betalas i sin helhet innan domstolen ger en dom i ärendet.