Du kan kontakta vår kundtjänst per e-post på adressen [email protected] eller per telefon på numret 09 47 655 655. Observera att du påskyndar behandlingen av ärendet avsevärt genom att meddela skuldens ärendenummer från vårt brev.

Vi reder ut felet i fakturan tillsammans med uppdragsgivaren. Om det har skett ett fel kommer vi att avsluta indrivningen av fakturan. Ifall fakturans befogenhet kan bevisas efter utredningen kommer indrivningen att fortsätta. Vi meddelar dig emellertid alltid vilket resultat vi har kommit fram till och ger en utredning om vad som har lett till det ifrågavarande slutresultatet.