I praktiken är syftet med rättslig indrivning att få domstolens dom angående obetalda skulder och på basen av den kan skulden drivas in genom utsökning. Domstolens dom är utsökningsgrund, som även leder till betalningsanmärkning för gäldenären.  Rättslig indrivning inleds genom att stämningsansökan skickas till tingsrätten på gäldenärens hemort.