Därför erbjuder CreditVisor fakturerings- och reskontratjänster som paket eller skräddarsytt enligt era önskemål vad gäller allt från fakturans visuella utseende till de utsiktsrapporter som ni önskar.

Vi gör de nödvändiga integrationerna i era tjänster så att ni själva inte behöver ändra ert arbetssätt eller modifiera era system.

Vi sköter även kundbetjäningen i koppling till faktureringen och övriga stödfunktioner om ni så önskar.

Fördelarna med att effektivisera faktureringen kan ofta förbli outnyttjade om resursöverskottet som tjänsten producerar inte utnyttjas på rätt sätt. Därför hjälper vi även till med resursoptimering.