De identifierade behovet av förändring i en bransch där uppdragsgivarna vill ha effektivare och enklare lösningar så att kredithanteringen och kassaflödet skulle påskyndas. Nya tekniska lösningar möjliggör även betydligt smidigare kundbetjäning, vilket i slutändan är en fördel för alla.

Grunden för CreditVisors tjänster är företagets värderingar, som är öppenhet, ansvar, omtänksamhet och utmärkt kundbetjäning. Utgående från dessa värderingar bygger företaget och dess personal sin dagliga rutin och verksamhetsmodell. Alla strävar efter att utveckla tjänsterna så att kunderna är nöjda med de tjänster vi erbjuder.

CreditVisor litar på sin lokala kompetens och kommer att vara verksam i huvudsak inom den finländska marknaden. Vi är emellertid även kompetenta inom dagens globala företagsvärld. Därför har vi skapat utmärkta förbindelser internationellt och vi kan hjälpa i tjänster som kräver gränsöverstigande åtgärder.