Du kan be om uppgifter om dina skulder från vår kundtjänst [email protected] eller genom att ringa 09 47 655 655. Vår kundtjänst hjälper dig gärna att få ordning på din ekonomi.

Helhetssituationen kan du reda ut genom att be om saldointyg från alla indrivningsbyråer samt utsökningen.

Ibland kan situationen korrigeras genom att enas om längre betalningsarrangemang med borgenärerna. Om skulderna har ackumulerat orimligt mycket i förhållande till inkomsterna och det inte finns förutsättningar för att utarbeta en längre betalningsplan, lönar det sig att söka sig till rättshjälpsbyrån för ekonomi- och skuldrådgivning. I de svåraste situationerna kan skuldsanering vara den rätta lösningen för att få ordning på skulderna. Experter