Att inleda samarbete med en indrivningsbyrå eller byta indrivningsbyrå kan uppfattas som en invecklad process, men ofta är det emellertid inte så. Bra partnerskap med indrivningsbyrån är nyckeln till lönsam och kostnadseffektiv affärsverksamhet. Denna artikel hjälper dig att inleda ett samarbete med indrivningsbyrån. 

När ert företag ska inleda samarbete eller byta partner till CreditVisor, så står vi till tjänst och ser till att allt går smidigt. Från oss får du all nödvändig hjälp och stöd ända från början av partnerskapet.  

Partnerskap med indrivningsbyrån 

När samarbetet med indrivningsbyrån inleds är det viktigt att man beaktar vissa faktorer. Ett sådant exempel kan vara informering av kundkretsen om partnerbyte i samband med faktureringen. 

Vårt mål är att er kund fortfarande är kund till ert företag även imorgon trots indrivningen. När indrivningen sköts på ett förstående och respektfullt sätt gentemot slutkunden, får kunden en bra bild förutom av indrivningen, men framför allt även av ert företag. Kundrelationen fortsätter även efter indrivningsåtgärderna, till och med starkare än tidigare. 

Sammanfattat framskrider indrivningsprocessen med uppdragsgivaren så här: 

Partnerskapet inleds med ett samarbetsavtal mellan CreditVisor och uppdragsgivaren. Därefter registreras uppdraget och frivilliga indrivningsåtgärder inleds.  

Om frivillig indrivning inte ger resultat, övergår man till juridisk indrivning om uppdragsgivaren önskar det. Därefter förmedlas rättens beslut till utsökningen för verkställande. 

Indrivningsprocessens framskridande i ett nötskal: 

 • Avtal med indrivningsbyrån 
 • Registrering av uppdraget 
 • Frivilliga indrivningsåtgärder inleds
  • Brevindrivning 
  • Telefonindrivning 
  • Trattaindrivning 
 • Juridiska indrivningsåtgärder
  • Utarbetande av stämningsansökan 
  • Behandling av tvistefrågor 
 • Redovisning av fordringar till uppdragsgivaren 

Vad betyder frivillig indrivning? 

Indrivning betyder i korthet att man kräver betalning av en obetald faktura eller någon annan skuld. Indrivningsbyråerna utför frivillig indrivning och verksamheten regleras av lagen om indrivning av fordringar. Metoder för frivillig indrivning är i huvudsak brevindrivning, dvs. betalningspåminnelser och betalningskrav samt telefonförhandlingar och utarbetande av betalningsplaner tillsammans med kunden.  

Indrivningen inleds efter fakturans förfallodatum. Syftet med betalningspåminnelsen är att få kunden att antingen betala skulden eller att göra en betalningsplan, med hänsyn taget till kundens ekonomiska situation. Ibland är det lättare att göra upp en betalningsplan tillsammans med indrivningsbyrån än med den ursprungliga borgenären. Indrivningsbyråerna iakttar i sin verksamhet lagen om indrivning av fordringar och god indrivningssed. Till våra verksamhetssätt och värderingar hör även lägre indrivningskostnader för små kapital.

Konsumentkunder får inte en anmärkning om betalningsstörning för frivillig indrivning.  

Varför välja CreditVisor som indrivningspartner? 

CreditVisor har gedigen expertis inom kredithantering och kundnöjdhet är vår verksamhets hörnsten. Som indrivningsbranschens förnyare vill vi skapa positivare uppfattningar om indrivning. Som företagets kredithanteringspartner vill vi erbjuda slutkunden en bra kundupplevelse. Vi anser att välskött indrivning även skapar en positiv bild av uppdragsgivaren och påskyndar kassaflödet. 

Våra tjänster inkluderar till exempel en betalningspåminnelsetjänst, vars uppgift det är att snabbt hitta en lösning och förutse de största betalningssvårigheterna. Uppdragsgivarnas kredithantering förblir effektiv och slutkunden har en bra upplevelse trots sen betalning. 

Söker du en pålitlig och betjänande indrivningsbyrå? 

Du når oss enkelt per e-post [email protected] eller genom att lämna en begäran om att bli kontaktad via chatten. Våra experter hjälper dig gärna i frågor kring kredithantering och fordringar.