Med brevet följer en återbetalningsblankett, som vi ber dig att fylla i och returnera till oss. Du kan också leverera uppgifterna i blanketten till oss per e-post.

Återbetalningsblankettens uppgifter tas endast emot skriftligen. Om du har fler frågor om återbetalning, kontakta vår kundtjänst per e-post på adressen [email protected] eller per telefon 09 47 655 655