Mission

Make it simple!

Vi vill skapa klarhet i en på många sätt stelnad bransch, eftersom tekniken och kunderna är vana vid nya och flexiblare vardagliga lösningar genom andra branscher.

Vision

CreditVisor it!

Våra inhemska företag vill hjälpa finländska hushåll och företag att balansera ekonomin. Tankesättet Win–Win förenar och effektiviserar.