Koulutuksen selkäranka – Ydinlainsäädännön tunnistaminen ja tuominen jokapäiväiseen tekemiseen

Olemme halunneet tuoda hyvän perintätavan ja perintälain asettamat standardit osaksi kaikkia toimintojamme, jotta voimme aina tuottaa laadukasta ja luotettavaa palvelua niin toimeksiantajillemme, kuin asiakkaillemmekin. Keskeisen lainsäädännön ymmärtäminen ja sen noudattaminen ohjaa kaikkea tekemistämme. Jokainen asiakaspalvelutiimiin liittyvä uusi kollega perehtyy kattavasti edellä mainittuihin kokonaisuuksiin niin teorian, kuin käytännön tasolla. Tarkoituksemme on varmistaa, että jokainen kohtaaminen ei ole pelkästään asiakaskeskeinen, vaan myös lainsäädännön ja viranomaisten asettamien standardien mukainen korkeimmalla tasolla.

Läpinäkyvyys ja ystävällinen palvelu.

Kommunikaation tärkeyttä ei voida tuoda esiin liikaa. Laki ja viranomaisten linjaukset asettavat tarkat vastuut ja velvoitteet niin kuluttajille kuin yrityksillekin. Haluamme korostaa rehellistä ja läpinäkyvää kommunikaatiota, jonka vuoksi kerromme aina asiakkaille myös heidän oikeuksistaan, mikäli ilmenee että ne eivät olisi asiakkaalla itsellään jostain syystä tiedossa. Vastuullisuus, avoimuus ja välittäminen ei ole vain sananhelinää, vaan keskeinen osa arvojamme. Emme pelkästään ratkaise ongelmia, vaan pyrimme mahdollisuuksien mukaan tuomaan pysyviä positiivisia muutoksia ja ratkaisuja.

Peruskallion luominen osaamispankin avulla.

Hyvin perehdytetty ja ajan tasalla oleva tiimi on erityinen vahvuus. Meillä on laaja tietokanta, joka on jokaisen asiakaspalvelijamme käytettävissä. Tuote- ja palvelutiedot, toimialakohtaiset ammattilaisvinkit, usein kysytyt kysymykset, yhteystiedot ja viranomaisratkaisujen tiedot ovat vain osa kokonaisuutta. Kaikki tämä mahdollistaa itsevarman asian käsittelyn ja varmistamme sitä kautta myös sen, että olemme aina valmiina vastaamaan alati muuttuvan alan tuomiin uusiin tilanteisiin.

Jatkuva kehitys ja palaute.

Jo aiemmin korostetun, alan muuttuvan luonteen vuoksi oppiminen ei koskaan lopu. CreditVisorilla halutaan kannustaa jatkuvan kehityksen kulttuuriin, jossa hyvä, sekä rakentava palaute on keskeisessä osassa. Jatkuvien koulutusten, yhteisen pohdinnan ja esimerkkien kautta varmistamme, että kaikilla tekijöillä on mahdollisuus kehittyä ammattilaisina.

Tiimihenki

Jokainen meistä on joskus ollut uusi työntekijä, jonka vuoksi emme halua koskaan unohtaa osaavien ja ystävällisten kollegoiden luomaa tiimihenkeä ja vankkaa pohjaa osaamisen ja oppimisen varmistajana. Organisaatiomme koostuu niin alalla pitkään olleista konkareista, kuin uusista innokkaista tekijöistä. Olemme aina valmiina auttamaan uutta tiimin jäsentä eteenpäin.

CreditVisor on moderni perintätoimisto, joka haluaa muuttaa perintäalaa vastuullisemmaksi ja avoimemmaksi edistyneen teknologian, joustavan asioinnin ja sujuvan maksamisen kautta. CreditVisor on perustettu vuonna 2020 ja työllistää nykyään jo noin 40 henkeä.

Tehokkaat luotonhallinnan ratkaisut yrityksille yhdeltä kumppanilta. CreditVisorin avulla sujuvampaa saatavien hallintaa sekä asiakaslähtöistä palvelua. Palvelumme kattavat koko laskun elinkaaren: laskutuspalvelu, reskontran hoito, maksumuistutus, vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä.

Ota yhteyttä

Jaa tämä sivu somessa