Kuluttaja- ja yritysperinnän kulurakenne on kirjattu perintälakiin. Tässä artikkelissa kerromme mistä perintäkulut muodostuvat sekä toimeksiantajan että kuluttajan näkökulmasta.  
 
Me CreditVisorilla haluamme omalla toiminnallamme uudistaa perintäalaa ja ajattelemme, että kohtuulliset perintäkulut saatavien perinnässä heijastuu positiivisena asiakaskokemuksena myös toimeksiantajiemme asiakkaille, eli kuluttajille.  

Palkkio veloitetaan vain onnistuneesta perinnästä 

Vastuullisuus ja avoimuus ovat toimintamme kulmakiviä tarjotessamme luotonhallintaratkaisuja toimeksiantajillemme. Ajattelemme perintätoimiston ja toimeksiantajan yhteistyötä kumppanuutena.

Perintälakiin kirjattujen perintäpalkkioiden tulee olla huomioitu perintätoimiston ja toimeksiantajan välisessä hinnoittelussa. Lähtökohtaisesti veloitamme palkkiomme ainoastaan onnistuneesta perinnästä. Käytännössä toimeksiantajillemme aiheutuu kuluja vain pois vedettyjen toimeksiantojen osalta. 

Meidän lähtökohtamme ja tavoitteemme on onnistua vapaaehtoisessa perinnässä loppuasiakkaan kannalta mahdollisimman jouhevasti ja ymmärtäväisesti. Autamme maksusuunnitelmien teossa ja samalla luomme positiivista ja helposti lähestyttävää kuvaa perinnästä.  

Pienet perintäkulut pieniin pääomiin 

Perintälaki määrittelee perintäkulujen maksimimäärän riippuen pääomista. Tässä erityisesti huomionarvoista on sana maksimimäärä. Näin ollen perintälaki ei ota kantaa kuinka erityisesti pienien pääomien kanssa toimitaan. Moni saattaa yllättyä, kun kolmen euron laskun perintäkulut ovat maksimaaliset 14 euroa.  

Yrityksemme arvojen mukaisesti perimme kuluttajasaatavia perintälaissa säädettyä alhaisemmilla kuluilla. Oheisesta taulukosta näet hinnastomme.  

Pääoma                         Maksuvaatimus 1Maksuvaatimus 2
max 5 €5 €3 €
max 7 €10 €5 €
max 10 €10 €7 €

Perintälaissa sanotaan perintäkuluista myös, että ”velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut”. Perintälaki ei ole määritellyt mitä ovat kohtuulliset perintäkulut pienissä pääomissa. Tämä on meidän näkemyksemme, emme siis peri pääomaan nähden moninkertaisia perintäkuluja. 

Kerromme mielellämme lisää kumppanuudesta kanssamme ja perinnän kustannuksista. Autamme yrityksenne saatavakantaan ja luotonhallintaan liittyvissä kysymyksissä. Tavoitat tiimimme helposti sähköpostilla [email protected] tai voit jättää yhteydenottopyynnön helposti myös chatin välityksellä.