Jos velallinen ei vapaaehtoisesta perinnästä huolimatta maksa saatavia, on velkojalla oikeus saattaa asia tuomioistuimen ratkaistavaksi lähettämällä haastehakemus toimivaltaiseen käräjäoikeuteen, joka pääsääntöisesti on velallisen kotipaikkakunnan käräjäoikeus.

Kantajan (velkoja) haastehakemuksen johdosta haastemies antaa vastaajalle (velallinen) tiedoksi haasteen, jossa vastaajaa pyydetään antamaan vastaus tuomioistuimen antamassa määräajassa. Vastaajan tulee vastauksessa ilmoittaa, myöntääkö vai vastustaako vastaaja kannetta. 

Mikäli vastaaja ei anna vastaustaan määräajassa tai esitä vastauksessaan perustetta vastustamiselleen, asia ratkaistaan hyväksymällä kanne yksipuolisella tuomiolla.

Vielä haasteen saamisen jälkeen on mahdollista välttää maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa. Tällöin velka ja oikeudenkäyntikulut tulee kuitenkin maksaa kokonaisuudessaan ennen kuin käräjäoikeus antaa asiassa tuomion.