CreditVisor on moderni suomalaisten omistama perintätoimisto. Halunamme on tuoda perintäalalle moderneja ajattelu- sekä toimintamalleja ja samalla uudistaa koko alaa inhimillisempään suuntaan.

Perintälaki ja hyvä perintätapa vaativat perintäyhtiöiltä vastuullista suhtautumista maksujärjestelyihin, mutta me CreditVisorilla ulotamme vastuullisuusvaatimuksen koko toimintaamme. Toimintamme on oltava vastuullista myynnistä ja toimeksiannon saamisesta alkaen aina asiakkaan maksusuorituksen vastaanottamiseen asti.

Vastuullisessa perinnässä ei vain anneta maksuaikaa ja sovita maksusuunnitelmia, vaan pyritään löytämään ratkaisu asiakkaan kokonaistilanteeseen. Tarkoituksena on, että asiakkaalle jää palvelustamme positiivinen kokemus ja toimeksiantajamme saa saatavansa kotiutettua siten että heidän loppuasiakassuhteensa jatkuu entistä parempana.

Avainasemassa vastuullisuuden toteuttamisessa on asiakaspalvelumme, jonka on kohdattava asiakkaat yksilöinä, henkilökohtaisesti, kokonaisvaltaisesti ja asiakkaan oikeuksia kunnioittaen. Palvelumme moitteeton laatu taataan henkilökunnan jatkuvalla kouluttamisella ja sitouttamisella yhtiömme visioon ja arvoihin.

Toimintamme vastuullisuus käy ilmi myös palvelutarjonnastamme. Niin kutsuttu pre-collection palvelulla pyrimme muistuttamaan maksumyöhästyksestä jo ennen kyseisen laskun siirtymistä varsinaiseen perintään. Kun erääntynyt lasku maksetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, minimoidaan asiakkaalle aiheutuvat kustannukset.

Ymmärrämme, että johtuen ihmisten erilaisista elämäntilanteista kaikkein vastuullisinkaan perintä ei aina johda toivottuun tulokseen, mikäli asiakkaalla ei yksinkertaisesti ole maksuvaraa perinnän hetkellä.

Vähentääksemme perinnän jatkumisesta aiheutuvaa kulujen kasvamista panostamme uusimpaan teknologiaan, jolla pyrimme tulevaisuudessa saamaan perintätoimista aiheutuneet kustannukset nykyistä matalammalle tasolle. Kustannushyödyt tullaan kanavoimaan asiakkaille ja toimeksiantajille.