Käytännössä oikeudellisen perinnän tarkoituksena on saada maksamattomia velkoja koskeva tuomioistuimen tuomio, jonka perusteella velka voidaan periä ulosottoteitse.

Tuomioistuimen antama tuomio on ulosottoperuste, josta myös seuraa velalliselle maksuhäiriömerkintä.  Oikeudellinen perintä alkaa haastehakemuksen lähettämisellä velallisen kotipaikkakunnan käräjäoikeuteen.