Mikäli velallinen ei vapaaehtoisesta perinnästä huolimatta maksa velkojaan ja velkoja ryhtyy oikeudellisiin toimiin velan perimiseksi, voi tästä aiheutua maksuhäiriömerkintä luottotietoihin.

Vielä haasteen saamisen jälkeenkin on mahdollista välttää maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa. Tällöin velka ja oikeudenkäyntikulut tulee maksaa kokonaisuudessaan ennen kuin käräjäoikeus antaa asiassa tuomion.