Perintälaki määrittelee perintäkulujen enimmäismäärän pääoman suuruuden mukaan. Perintälaissa ja Aluehallintoviraston päätöksissä on maininta, että perintäkulut tulee suhteuttaa avoimeen pääomaan. Miksi on enemmänkin sääntö kuin poikkeus, että pienten pääomien perintäpalkkiot ovat edellä mainitulla maksimaalisella 14 euron tasolla?

Viime kirjoituksessa avasin hieman perinnän eettisyyttä käsitteenä. Pureudutaanpa nyt hieman siihen, kuinka me toimialalla voisimme parhaiten konkretisoida toimissamme eettisyyden toteutumista.

Pienemmistä perintäkuluista hyötyisivät kaikki

Perintälaissa sanotaan perintäkuluista, että ”velallisen on korvattava perinnästä velkojalle aiheutuvat kohtuulliset kulut”.

Toimeksiantajilla on valta tässä asiassa. Toivoisin, että toimeksiantajat keskustelisivat asiasta perintäkumppaninsa kanssa. Samalla, kun asiakkaat saisivat kohtuullisemmat perintäkulut, parantaisimme perintäalaa kokonaisuutena. Perintäalasta kun harvoin puhutaan positiiviseen sävyyn.

”Kickback” perintäkuluista on laissa kiellettyä. Perintäkuluja ei siis saa jakaa toimeksiantajan ja perintätoimiston välillä. Osa perintäalan toimijoista kiertää lakia maksamalla kickbackiä tai allekirjoitusbonuksia laskunvälityksestä, AVI kun ei valvo laskunvälitystä, ainoastaan perintää.

Perintäkulujen kohtuullisuus

Uskon ja väitän, että perintäala kaipaa muutoksia. Hallituksen esitys on annettu liittyen yritysperintää koskevaan uuteen kulukattoon. On harmillista, että uudistuksessa ei selvennetä kohtuullisia kuluttajaperinnän kuluja pienissä pääomissa.  Sääntelyn epäselvyys on johtanut siihen, että AVI ja KKV joutuvat tekemään tapauskohtaiset arviot perintäkulujen kohtuullisuudesta pienten saatavien osalta.

Olisi varmastikin kaikkien etu, että pienten pääomien osalta perintäkulujen kohtuullinen määrä lisättäisiin lakiin. Tällä tavalla AVI:n selvityspyynnöt perintätoimistoille vähenisivät, ja kuluttajalle olisi helpompaa halutessaan tarkistaa perintäpalkkioiden oikeutus.

Uudistetaan alan perinteitä

Me CreditVisorilla olemme jo etulinjassa tekemässä työtä tämän uudistuksen eteen. Toimintaa ohjaavat vankasti arvomme: vastuullisuus, avoimuus ja välittäminen. Arvojemme mukaisesti perimme pieniä kuluttajasaatavia lakisääteistä alhaisemmilla perintäkuluilla. Perintäkulujen määrät sovitaan räätälöidysti toimeksiantajan kanssa.

Lupaamme löytää parhaan ratkaisun aina sekä toimeksiantajan että loppuasiakkaan kannalta.

Joona Hertola, CreditVisorin hallituksen puheenjohtaja

Lähde: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990513#P9 (Finlex.fi: Laki saatavien perinnästä)

Tehokkaat luotonhallinnan ratkaisut yrityksille yhdeltä kumppanilta. CreditVisorin avulla sujuvampaa saatavien hallintaa sekä asiakaslähtöistä palvelua.

Ota yhteyttä – asiantuntijamme auttavat sinua mielellään teille sopivan ratkaisun muotoilussa. Lue lisää yritysratkaisuistamme tästä.

Jaa tämä sivu somessa