Kehityspäällikkönä teen päivittäin tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Sujuva kommunikaatio eri sidosryhmien kanssa on olennaista päivittäisten toimintojen keskeytysten välttämiseksi. Kehityspäällikön työ vaatii hyviä vuorovaikutustaitoja ja pidän äärimmäisen tärkeänä avointa vuoropuhelua myös CreditVisorin eri tiimien kanssa, jotta jokaisen tiimien kehitystarpeet tulevat huomioiduksi. CreditVisorin kehitysryhmä, jossa jokainen tiimi on edustettuna, kokoontuukin säännöllisesti parhaiden käytäntöjen löytämiseksi ja jalkauttamiseksi.

Osa päivittäisiä rutiinejani on myös perintätoimeksiantojen laadun varmistaminen. Tämä vaatii tiivistä yhteistyötä eri toimeksiantajien kanssa. Hyvän perintätavan mukaisesti perittävien saatavien tulee olla perusteeltaan selviä ja saatava tulee olla yksilöitynä riittävän tarkasti. Perintätoimeksiantojen laadun tarkkailu on näin ollen tärkeä rutiini hyvän perintätavan noudattamisen, kuin myös perinnän onnistumisen kannalta.

Monet organisaatiot luottavat edelleen manuaalisiin prosesseihin, jotka voivat olla aikaa vieviä ja virhealttiita. Kehityspäällikkönä yksi keskeisistä tehtävistäni on tunnistaa nämä manuaalista käsittelyä vaativat tehtävät ja löytää ratkaisuja niiden automatisoimiksesi. Prosessien automatisoinneilla on tarkoitus lisätä tehokkuutta ja vähentää inhimillisten virheiden riskiä.

Lisäksi sähköisten rajapintojen ylläpitäminen ja kehittäminen Suomen viranomaisten vaatimusten mukaisesti on oleellinen osa työtehtäviäni. Sähköisiin rajapintoihin vaadittavat muutokset liittyvät usein muutoksiin lainsäädännössä, joten työni kannalta on erittäin tärkeää pysyä ajan tasalla alaamme liittyvistä lakimuutoksista ja tietoturvamääräyksistä.

Vaikka työpäiväni ovat usein kiireisiä ja kohtaan arjessa monimutkaisia teknisiä haasteita, on työni erittäin palkitsevaa. Yksikään työpäivä ei ole samanlainen ja työni antaa mahdollisuuden ajatella luovasti ja löytää innovatiivisia ratkaisuja erilaisiin teknisiin ongelmiin. Toimistolle aina mukava mennä energisen ilmapiirin ja mukavien kollegojen vuoksi.

CreditVisor on moderni perintätoimisto, joka haluaa muuttaa perintäalaa vastuullisemmaksi ja avoimemmaksi edistyneen teknologian, joustavan asioinnin ja sujuvan maksamisen kautta. CreditVisor on perustettu vuonna 2020 ja työllistää nykyään jo noin 40 henkeä.

Tehokkaat luotonhallinnan ratkaisut yrityksille yhdeltä kumppanilta. CreditVisorin avulla sujuvampaa saatavien hallintaa sekä asiakaslähtöistä palvelua. Palvelumme kattavat koko laskun elinkaaren: laskutuspalvelu, reskontran hoito, maksumuistutus, vapaaehtoinen perintä, oikeudellinen perintä.

Ota yhteyttä – asiantuntijamme auttavat sinua mielellään teille sopivan ratkaisun muotoilussa. Lue lisää yritysratkaisuistamme tästä.

Jaa tämä sivu somessa