Fonecta on digimarkkinointialan toimija, jonka asiakassegmentit vaihtelevat pienistä ja keskisuurista isompiin yrityksiin ja toimijoihin. Fonectalla on yli 30 000 asiakasta ympäri Suomen. Yrityksen luotonhallinta onkin iso kokonaisuus, johon kuuluvat niin laskutus kuin perintäpalvelut. Mutta, millaisia vaatimuksia Fonectan kaltaisella toimijalla on, kun valitaan kumppania luotonhallintaan? Fonectan talousjohtaja Janne Kuisma kertoi omia näkemyksiään luotonhallinnasta ja alkaneesta kumppanuudesta.

Automatisoidut prosessit luotonhallinnan keskiössä

CreditVisor aloitti yhteistyön Fonectan kanssa tänä kesänä. Fonecta halusi ulkoistaa CreditVisorille niin laskutuksen kuin perinnän prosessejaan. ”Fonectan kokoisen toimijan näkökulmasta on tärkeää pystyä automatisoimaan prosessit mahdollisimman tehokkaasti laskutuksen ja perinnän osalta”, Kuisma kertoo. Suuren asiakasmäärän takia laskutusvolyymi on iso, eikä voi sisältää manuaalisia vaiheita, vaikka niitäkin toki tulee.

CreditVisor haluttiin kumppaniksi siksi, että pystymme tarjoamaan Fonectan vaatimustason mukaisia automatisoituja prosesseja kustannustehokkaasti. Kuisman mukaan tärkein valintakriteeri oli luottamus tekemiseemme ja avainhenkilöihin, joiden kanssa Fonectan puolelta ollaan tekemisissä säännöllisesti.

Prosessien varmuus halutaan säilyttää siirtymävaiheessakin

Kumppanuus on alkutaipaleellaan, mutta alkanut saumattomasti ja Kuisma kertookin, että odotukset yhteistyön osalta ovat lupaavia. Hän tuo esiin, että nyt eletään siirtymävaihetta, joten on tärkeää, että prosessien varmuus säilyy ennallaan. Toki myös tulevaa täytyy miettiä.

 ”CreditVisor on ollut jo prosessin alkuvaiheessa proaktiivinen nykyisten prosessien kehitystoimenpiteiden osalta ja esittänyt ehdotuksia siitä, miten niitä saadaan tulevaisuudessa tehostettua uudessa toimintaympäristössä ja automatisoitua entisestään.”

Kuisma kertoo, että odotukset yhteistyön osalta ovat lupaavia. Hän kokee, että sujuva yhteistyö luotonhallinnan kumppanin kanssa rakentuu välittömästä kommunikaatiosta ja avoimesta keskustelusta koskien niin ongelmia, kehitysehdotuksia kuin saavutuksiakin.

Luotonhallinnan kumppanin vaihtaminen on aina iso muutos yritykselle ja vaatii hyvän pohjatyön ja pitkäjänteistä suunnittelua. Niin Fonectankin tapauksessa. Kuisma näkee, että konkreettisia hyötyjä alkaneessa kumppanuudessa tulee olemaan ainakin raportoinnin työkalujen kehittäminen. Tavoitteena on jatkossa mahdollistaa entistä parempi raportointi ja saada kattavampi näkyvyys maksatukseen ja perintäprosesseihin.

”On kaikki edellytykset sille, että luotonhallinnan prosessit pystytään järjestelemään hyvin, automatisoidusti ja kustannustehokkaasti.”

Kriittinen osa yrityksen toimintaa

Jokaisella yrityksellä luotonhallinnan tarpeet ovat yksilölliset. CreditVisorin ratkaisut ja kumppanuuden laajuus räätälöidään aina näihin sopiviksi, kuten Fonectankin tapauksessa. Kuisman mielestä tärkeintä sopivan palveluntarjoajan valinnassa, kun laskutusvolyymi on suuri, ovat tehokkaat ja nopeat prosessit. On lisäksi hyvin tärkeää, että perintäprosessin pitää asiakkaan suuntaan olla riittävän jämäkkä, mutta myös asiakasystävällinen ja tarvittaessa joustava. Näin varmistetaan asiakassuhteen säilyvyys.

Luotonhallinta on kriittinen prosessi yrityksen toiminnan kannalta ja siksi luotonhallinnan kumppani täytyy valita tarkoin. Lopuksi Kuisma vielä korostaa, että kassavirran hallitseminen yrityksen lyhyellä ja pitkällä aikajänteellä on hyvin tärkeää, ja juuri tässä perinnän ja laskutuksen kumppani on avainasemassa.

Tehokkaat luotonhallinnan ratkaisut yrityksille yhdeltä kumppanilta. CreditVisorin avulla sujuvampaa saatavien hallintaa sekä asiakaslähtöistä palvelua.

Ota yhteyttä – asiantuntijamme auttavat sinua mielellään teille sopivan ratkaisun muotoilussa. Lue lisää yritysratkaisuistamme tästä.

Jaa tämä sivu somessa