KKV:n ylitarkastaja Juha Jokinen oli antanut lausunnon, jossa virheellisesti yhdistettiin CreditVisor toimijoihin, jotka ovat menettäneet toimilupansa.

KKV on antanut tänään Helsingin Sanomille oikaisun lausuntoihinsa ja HS on poistanut CreditVisor Oy:n koko artikkelista. Oikaisu löytyy artikkelin alaosasta:

 “Jutusta saattoi aiemmin saada käsityksen, että CreditVisor Oy olisi jatkanut Alektumin ja Annomenin toimintaa. Yhtiö kuitenkin sai vain toimeksiantona osan Alektumilta ja Annomenilta jäänyttä perintäkantaa”.

Oikaistun artikkelin voit lukea kokonaisuudessaan Helsingin Sanomien verkkosivustolta.

CreditVisor muokkaa perintäalaa parempaan suuntaan

CreditVisor on perustettu neljän suomalaisen, pitkään perintäalalla toimineen henkilön toimesta, halusta muokata perintäalaa parempaan suuntaan. Omistajia ovat Joona Hertola, Four P&P Consulting Oy (Pekka Pättiniemi), Kidman Oy (Kaj Idman), Fearnley Oy (Justin Fearnley), Kimmo Vesa, Karo Kettunen ja muu henkilöstö.

CreditVisor arvoihin kuuluu Vastuullisuus, Avoimuus ja Välittäminen.  Toimintamme kulmakivi on parhaan ratkaisun löytäminen niin toimeksiantajamme kuin asiakkaan kannalta. Arvojemme mukaisesti perimme pieniä kuluttajasaatavia perintälaissa säädettyjä alhaisemmilla perintäkuluilla.

Pääoma                         Maksuvaatimus 1Maksuvaatimus 2
max 5 €5 €3 €
max 7 €10 €5 €
max 10 €10 €7 €

Alkuperäisessä HS:n artikkelissa mainittiin myös, että CreditVisor on saanut viimeisen huomautuksen joulukuussa 2020. Tämä tieto pitää paikkansa, mutta kyseessä on ainoa huomautus jonka CreditVisor on saanut. Syy huomautukseen oli seuraava:

CreditVisor oli ottanut hoidettavakseen turkulaisella perintätoimistolla aiemmin perinnässä olleen saatavan. CreditVisor oli sopinut velkojan kanssa, että aloitamme perinnän alusta, jotta loppuasiakkaan perintäkulut olisivat mahdollisimman pienet, eikä epäselvyyttä perintäkuluista syntyisi. Poistettuamme kaikki aiemmat perintäkulut, lähetimme asiakkaalle maksuvaatimuksen ensimmäisen maksuvaatimuksen kuluilla. AVI:n tulkinnan mukaan olisimme saaneet veloittaa vain toisen maksuvaatimuksen kulut. Teimme toimintaamme välittömästi muutoksen AVI:n päätöksen jälkeen.

Virheitä sattuu ja KKV:n virheellinen lausunto on nyt saatu oikaistua KKV:n ja Helsingin Sanomien kanssa. Vahinko toki on jo tapahtunut, mutta toivomme että toimeksiantajat ja asiakkaat pystyvät tästä huolimatta luottamaan meihin ja haluumme parantaa perintäalasta syntyvää kuvaa.

Jaa tämä sivu somessa